Turkkikoira ja vaatteet. Pukemisen hyödyt ja haitat

Lhasa apso näyttelyaamuna puettuna. Muutoin kuvan koira ei vaatteita käytä.
Lhasa apso normaalilla metsälenkillä. Kuvan koiralla ei voi pitää vaatteita, sillä turkki takkuuntuu kauttaaltaan yhdenkin lenkki kerran jälkeen.
Bichon frise Hurtan sadehaalarissa. Haalari suojaa turkkia märässä metsässä tarttuvilta roskilta. Takkuja syntyy herkimmiten ranteisiin, kainoloihin ja niskaharjaan.
Lhasa apso Janutexin metsähaalarissa. Kuvan koiran turkki kestää haalarin käytön. Takkuja tulee viikon pesuvälillä kainaloihin, rintaan ja reisiin puvun käytöstä.
Bichon frise Janutexin metsähaalarissa.
Kuvan bichon frisellä on sen verran karhea turkki, ettei siihen metsästä roskia juuri tartu. Tällä koiralla harvemmin pidetään suojahaalaria.
Lhasa apso on alkuperäisin kotoisin Tiibetin karuista olosuhteista. Apsolla on kaksikerroksinen turkki; kova päällyskarva ja pehmeä alusvilla, joka suojaa koiraa vaihtelevilta sääolosuhteilta.
Bichon frise Hurtan talvitakissa kovilla pakkasilla. Takki tuo lisälämpöä ja valkoinen bichon erottuu lumesta paremmin takki päällä.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com