Rotuesittelyssä: Coton de tuléar

Coton de tuléar kuuluu FCI-ryhmään 9 eli kääpiö-ja seurakoiriin. Cottonin alkuperäismaa on Madagaskar, josta se on levinnyt muualle maailmaan. Ranskaa pidetään rodun vastuumaana.

Cottonin turkki on puuvillamainen, josta rodun nimikin juontaa juurensa.
Kuvassa cotton rodulle tyypillisessä pitkässä karvassa. Korvissa on usein hieman harmahtavaa/kerman väriä. Väri usein haalistuu iän myöten.
Saara Salonen kasvattaa cottoneita kennelnimellä Sanjamico´s. Saaralla on vankka kokemus rodusta.
Cottonit ovat koiramaailman klovneja. Huumorintajua kannattaa rodun kanssa olla, -mnyös koiranäyttelyissä.
Cotton lyhyessä sporttimallissa.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com