Rotuesittelyssä: Cockerspanieli

Cockerspanieli kuuluu FCI-ryhmään 8 eli noutajiin, ylösajaviin ja vesikoiriin. Cockerspanielin alkuperäismaa on Englanti, josta rotu on levinnyt muualle maailmaa.

Cockerspanieli rodulle tyypillisessä karvassa. Kuvan cockeri on väritykseltään blue roan.
Susanna Pikkarainen on harrastanut cockereita lapsesta saakka. Cockerista on moneen harrastukseen, sillä rotu on ihmisystävällinen ja miellyttämisen haluinen.
Cockereista löytyy iso väriskaala. Kuvassa koko musta cockeri.
Susanna Pikkarainen kasvattaa kennelnimellä Sanwind. Kuvassa Susannan kanssa kaksi punaista cockerspanielia.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com