Rotuesittelyssä: Bichon frisé

Bichon frisé on valkoinen pieni seurakoira. Bichon kuuluu FCI-ryhmään 9 eli kääpiö-ja seurakoiriin.

Bichon frisé rodulle tyypillisessä trimmauksessa.
Bichon frisén tunnistaa pyöreästä ja runsas karvaisesta päästä.
Sadekelin ja puutarhassa rallattelun jälkeen valkoinen pallopäinen koira on historiaa ja bichon näyttää mutakylvyn saaneelta. Kuvassa Betty-bichoni. Kuva: Anna-Maija Nordling.
Bichon frisé tytöt Nelly, Wilma ja Betty. Kuva: Anna-Maija Nordling.
Wilma, Betty ja Nelly. Bichon frisét nauttivat toisten koirien seurasta, joten useammalta rodun harrastajalta löytyykin useampi koira. Kuva: Anna-Maija Nordling
Heidi Kjellman on harrastanut bichoneita vuodesta 2008.
Katja Rahunen kasvattaa bichoneita kennelnimellä Wyomaers.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com