Rotuesittelyssä: Havannankoira

Havannankoira on ystävällinen ja iloinen seurakoira. Havannankoira kuuluu FCI ryhmään 9 eli kääpiö-ja seurakoiriin.

Musta-valkoinen havannankoira. Havannankoiran juuret johtavat Kuubaan, jonka pääkaupungin mukaan se on saanut myös nimensä.
Havannalaisista löytyy suuri värikirjo eri värisiä koiria. Tukka on syytä pitää kiinni kotioloissa, ettei karvat roiku silmissä.
Petra Riisiö kasvattaa havannankoiria kennelnimellä Zeralda´s. Kuva: Petri Viinikainen
Havannankoiralla on kaunis, laineikas ja laskeutuva turkki.

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com