NÄILLÄ TURKINHOITO TUOTTEILLA ONNISTUT!

Kuvassa cockerspanielin pentu sekä “salaiset aseet” takkujen poistoon: kampa ja karsta!
Olipa käytössäsi mikä shampoo vain, on tärkeää vaahdottaa shampoo hyvin turkkiin.
Chris Christensen Spectrum One tekee turkille ryhtiä ja se sopiikin tämän vuoksi erinomaisesti esim. bichoneille ja villakoirille.
Lemppari tuotteet apsoillemme!
Suosikki harjoja ja karstoja.
Muutamia hyviä kampoja.

--

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

More from Medium

The treasure in heaven has bigger issues than moths and vermin

Several pages of sheet music.

Host a Pollinator Party

Nun Nurse Nelly’s Vicious Backhand

Red Currant Clafoutis