Miksi turkin kuivaaminen on tärkeää?

Lhasa apso pyyhkeiden sisällä kuivumassa ennen varsinaista kuivaamista, joka tapahtuu föönilla.
  1. Takut. Märkä ja kostea turkki luo otollisen kasvualustan takkujen muodostumiselle. Turkin kuivaaminen föönillä ennaltaehkäisee takkujen muodostumista. Pitkäturkkisten rotujen (kuten apson, cotton, hava) karva on tärkeää föönata kuivaksi, siksi että karvan pinta saadaan ns. kiinni. Kun karvan pinta on kiinni, pysyy turkki paremmassa kunnossa eikä siihen tule takkuja niin helposti.
  2. Vesihäntä. Vesihäntä on kivulias hännäntyven ja pienten hännän lihasten-ja hermojuurien tulehdustila. Vesihännän oireita ovat mm. hännän roikottaminen velttona, vaikeudet istua ja heiluttaa häntää. Vesihäntä syntyy, kun häntä kastuu ja/tai jää kosteaksi kylmillä keleillä. Vesihäntä voi siis syntyä myös pesun jälkeen, jos häntää ei kuivata huolellisesti. Koirat usein makoilevat lattioilla ja lattioilla saattaa käydä veto, joten vesihäntä voi tulla myös huoneenlämmössä.
  3. Paleltuminen. Koira voi paleltua, mikäli turkki jätetään märäksi tai kosteaksi, annetaan kuivua itsestään ja mennään ulkoilemaan puolikostealla turkilla. Sama, kuin itse ulkoilisi märillä vaatteilla. Märkä ja kostea turkki ei lämmitä samalla tavalla kuin kuivattu turkki.
  4. Hotspot. Hotspot on koiran erittäin kivulias kostea ihottuma. Mikäli paksuturkkinen koira jätetään kuivaamatta voi iho alkaa ”kukkia”. Hotspot syntyy kostean turkin, lämmön ja bakteereiden suorauksena. Hotspotin oireita oivat mm. kutina ja märät ruvet koiran ihossa. Paras ennaltaehkäisy hotspotin muodostumiselle on huolellinen turkin kuivaaminen föönilla.
  5. Haju. ”Haisee kuin märkä koira”-sanonta pitää paikkaansa. Märäksi jätetty turkki jää helpommin haisemaan kuin kuivattu.
  6. Korvat. Koiran korvat ovat alttiita erilaisille tulehduksille jäädessään märäksi. Etenkin luppakorvaisten koirien korvat olisi tärkeää saada kuivattua kunnolla, sillä luppakorvissa ilma ei pääse kiertämään niin hyvin, kuin pystykorvissa. Kosteus jää helposti muhimaan tällöin korvan sisälle.
  7. Hiiva. Hiivan ylikasvu voi tulla kosteuden seurauksena iholle. Tyypillisimpiä paikkoja hiivan iho-oireille ovat nivuset, tassut, kaula, korvat, kuono ja kainalot. Hiiva esiintyy iholla mm. punertavina paukamina, hilseilynä ja karvattomuutena. Hiivan oireita ovat kutina, punoitus ja imelä haju. Osa koirista ovat herkkiä saamaan hiivan märkien kelien aikaan, etenkin tassuihin. Tällöin tassuja olisi hyvä kuivata lenkin jälkeen kunnolla ainakin pyyhkeellä.
  8. Trimmaus. Saksilla trimmattavat rodut (bichonit, villakoirat) on kuivattava föönilla kuivaksi ihan vain trimmaamisen vuoksi. Turkkia ei pysty trimmaamaan kunnolla, mikäli sen annetaan kuivua itsekseen, sillä turkista ei saada tällöin suoraa. Suoraksi föönattu turkki on avain onnistuneeseen trimmaustulokseen. Kiharan turkin trimmaaminen on haastavaa lopputuloksen kannalta. Karvasta on on mahdotonta saada tasaista, jos turkki on kihara.
Lhasa apson varsinainen kuivaamistyö tapahtuu föönäämalla turkki kuivaksi karvan juuresta saakka.

--

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

More from Medium

This is How an Overweight, Pre-diabetic Mother Shockingly Lost Weight in A Month

Passwords: A true menace?

By another way

What happens when you type ‘ls -l *.c’​ in the shell