10 Vinkkiä, miten tehdä koirasta mahdollisimman hankalasti käsiteltävä!

  1. Sääli koiraa mahdollisimman paljon.
  2. Jos aloitat hoitotoimenpiteen ja koira ei siitä pidä, jätä kesken.
  3. Jos koira käyttäytyy hyvin, älä ainakaan missään nimessä kehu tai palkkaa.
  4. Sääli vielä vähän lisää ja surkuttele koiran kohtaloa, kun peset sen tai jätät sen esimerkiksi trimmaajalle.
  5. Anna koiran päättää, milloin sille sopii hoitotoimenpiteet. Jos siis sopii.
  6. Älä totuta pentua turkinhoitoon. Pese pentu ensimmäisen kerran noin vuoden ikäisenä. Äläkä missään nimessä leikkaa kynsiä tai harjaa turkkia aikaisemmin!
  7. Kun joku toinen koiraharrastaja, kasvattaja, trimmaaja tai eläinlääkäri neuvoo, hauku heidät pystyyn, sillä eiväthän he tiedä mistään mitään.
  8. Kiellä ongelmat. Jos sellaisia siis edes on.
  9. Pelkää, että koirasi kuolee, jos se huutaa/vinkuu tai rimpuilee hoitotoimenpiteitä tehdessä.
  10. Älä koskaan kiellä koiraa. Vaikka se purisi sinua kesken hoitotoimenpiteen.
Kuvan henkilö ja koira eivät liity tekstiin.
Bichon frisén pentu pestään usein jo ensimmäisen kerran 4–5 viikon iässä. Kuvan pentu on noin 4kk ja tottunut käsittelyyn, sillä pentua on pesty viikottain.

--

--

--

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mercurites

Mercurites

Turkinhoidon & trimmauksen videokursseja koirien omistajille. Tavoitteenamme on lisätä koirien hyvinvointia kaikkialla. www.mercurites.com

More from Medium

Low level IQ and “Whitepride”: the West’s arrogance

The Best Games of 2021… And What That Means.

Lucyd Lyte Titanium Reviewed By Dave Taylor | Lucyd

The Top 10 E-Juice Flavours